● Webinar report

【For Thailand】HARMO's webinar report|Reduce material cost with Gran cutter

บทความนี้เขียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย.
(This article is written in both English and Thai language. See bottom of this page for English text. )

To English contets here

-----------------------------------------------------

ทาง Harmo ได้เผยแพร่เนื้อเอกสารและให้ดาว์นโหลด สำหรับการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2022 (สัมมนานี้เป็นฉบับภาษาไทยของการสัมมนาที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2021)

ดาว์นโหลดเอกสารงานสัมมนา

 

เนื้อหางานสัมมนา

ข้ามไปยังหัวข้อที่ต้องการ โดยเลือกหัวข้อตามด้านล่าง.
 1. สิ่งสำคัญในการรีไซเคิล
 2. ข้อดีของ Gran Cutter
 3. มาดูกันว่าคุณสามารถลดต้นทุนได้มากแค่ไหน
 4. Q&A

 

คุณมีปัญหาเหล่านี้เกี่ยวกับการวัสดุที่รีไซเคิลอย่าง sprues หรือ runners หรือไม่

 • คุณภาพของสินค้าที่ใช้กับวัสดุรีไซเคิลที่ไม่ได้คุณภาพ
 • ลดต้นทุนด้วยการเพิ่มอัตรารีไซเคิล
 • การขึ้นรูปของงานรีไซเคิลยาก
 • ลดอัตราความผิดพลาดเมื่อใช้วัสดุรีไซเคิล
 • ฝุ่นผงของสินค้ามีจำนวนมากเมื่อใช้เครื่องบด ยากต่อการทำความสะอาด
 • เสียงดังและเกิดมลภาวะทางเสียง

มาดูกันว่า Harmo สามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร!

 

1. สิ่งสำคัญในการรีไซเคิล

สิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตจริงมีอะไรบ้าง.

3 สิ่งที่เป็นจุดสำคัญสำหรับวัสดุรีไซเคิล

 • ขนาดของวัสดุเมื่อตัดออกมกมีขนาดที่สม่ำเสมอ
 • ปริมาณฝุ่นที่น้อยลง
 • ความผิดพลาดน้อย

ด้วยเครื่อง Gran Cutter ของเราสามารถทำให้ 3 สิ่งนั้นเป็นไปได้

スクリーンショット 2022-08-08 11.53.56

 

2. ข้อดีของ Gran Cutter

ในการฉีดขึ้นรูป เม็ดพลาดสติกมีความสม่ำเสมอนั้นหมายความว่าการขึ้นรูปนั้นมีประสิทธิภาพและเสถียร ซึ่งเป็นการลดข้อบกพร่องในการผลิตได้เป็นอย่างมาก.

5 ข้อดีของ Garn Cutter

 • สามารถตัด วัสดุนิ่มได้
 • มีเสียงที่เงียบมาก
 • เปลี่ยนง่าย
 • มีโหมด ทำความสะอาด
 • มีโหมดประหยัดพลังงาน

スクリーンショット 2022-08-08 11.57.41

 

3. มาดูกันว่าคุณสามารถลดต้นทุนได้มากแค่ไหน

คุณมีปัญหาหรือความต้องการของวัสดุรีไซเคิลหรือไม่?

 • ไม่สามารถใช้วัสดุรีไซเคิลได้ เนื่องจากมีขนาดที่ไม่เท่ากัน
 • ต้องการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล

ติดต่อเรา ถ้าคุณต้องการใช้วัสดุรีไซเคิล เราสามารถแนะนำว่าคุณสามารถลดต้นทุนวัสดุได้เท่าไหร่ต่อปี.

スクリーンショット 2022-08-08 12.03.57

 

4. Q&A

คำถาม

อายุการใช้งานของใบมีดเท่าไหร่

คำตอบ

สำหรับอายุของใบมีด จะขึ้นอยู่กับวัสดุใช้ตัด สำหรับวัสดุนิ่ม สามารถใช้ได้ 10 ปี โดยไม่ต้องเปลี่ยน

ดาว์นโหลดเอกสารงานสัมมนา

ข้อเสนอแนะสำหรับแต่ละฝ่าย
 • เป็นเรื่องยากที่จะใช้วัสดุรีไซเคิล โดยเครื่องบดแบบทั่วไป (Production line manager) 
 • ปัญหาเรื่องรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจาก ฝุ่น (Quality control manager)
 • พยายามลดต้นทุน โดยใช้วัสดุรีไซเคิลที่มีราคาแพง (Manager)

ดาว์นโหลดเอกสารงานสัมมนา

 

ติดต่อเรา หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงคุณภาพ และการลดต้นทุน

ก่อนที่เราจะเริ่มแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา เราอยากทราบสถานปัจจุบันของคุณและข้อกังวัลของคุณ เช่น ระบบอัตโนมัติและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น เมื่อเราได้รับการติดต่อจากคุณ เราจะติดต่อกลับหาคุณและหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ.

ปรึกษาตอนนี้

 

Related articles(in English)

Related to "Resin shortage"

Related to "Reduce production defects"

Related to "Cost reduction"

Related to "Operator-friendly"

Related to "Prevent human error"

 

------------------------------English below----------------------------------

maxresdefault

We publish the contents and download document of the hold webinar on Thursday, September 29, 2022. Please check them!
(This webinar is rerun we hold on May, 2021 in Thai language.)

Download the webinar document

 

Webinar contents

Jump to selected contents by selecting the title blow.
 1. What’s important to recycle
 2. Advantage of Gran Cutter
 3. Let's see how much the you can reduce cost
 4. Q&A

 

Don't you have following problems with recycled materials of sprues or runners?

 • Quality of products using recycled material is not stable
 • Cost reduction by increasing the recycling rate
 • Molding with recycled material is difficult
 • Reduce defects rate when using recycled material
 • A lot of powder are produced when using crusher, it takes time to clean them
 • The noise is loud and it makes working environment bad.

Let's see how HARMO can solve the problems!

 

 1. What’s important to recycle

What's important when you want to use recycled material in real production?

3 important points for recycled material

 • Equal size
 • Less powder
 • Few miss-cuts

With our Gran Cutter, these 3 points are possible.

スクリーンショット 2022-08-08 11.53.56

 

2. Advantage of Gran Cutter

Equal size of material means stable measuring time with stable molding is possible and stable molding contribute to decrease the production defects drastically.

5 advantages of Gran Cutter

 • Gran Cutter can cut soft material
 • Very quiet
 • Easy replacement
 • Available "Option for clean room"
 • Available "Eco type"

スクリーンショット 2022-08-08 11.57.41

 

3. Let's see how much the you can reduce cost

Do you have following problems or hopes for material recycle?

 • Cannot use recycled material because of appearance defect
 • Want to increase recycling rate

Please contact us if you want to use recycled material. We suggest how much you can decrease the material cost per year.

スクリーンショット 2022-08-08 12.03.57

 

4. Q&A

Question

What is the life span of gran cutter blade?

Answer

The lifespan of blade differs depending on the variety of raw material. The blade for soft material can work for 10 years without blade replacement. To use gran cutter for a long period, adding grease periodically is important.

Download the webinar document

Recommend for 
 • It is hard to use recycled materials recycled by conventional crusher.(Production line manager)
 • Having troubles of appearance defects because of dust. (Quality control manager)
 • Trying to reduce cost by recycling expensive material (Manager)

Download the webinar document

 

Contact us if you have problems of automation, quality improvement and cost reduction.

Before we introduce our products, we would like to hear your current situation and concerns such as automation and productivity improvement. Once we receive a contact, we will get back to you and figure out the best way for you.

Consult now

 

Related articles

Related to "Resin shortage"

Related to "Reduce production defects"

Related to "Cost reduction"

Related to "Operator-friendly"

Related to "Prevent human error"

Don't you have problems
of Injection molding?

Please consult us aboutautomation of production line, productivity improvement, cost and manpower reduction

今すぐ相談する