● Webinar

【For Vietnam】HARMO's Webinar|"Reduce material cost with Gran cutter"

Bài viết này được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
(This article is written in both English and Vietnamese. See bottom of this page for English text.)

Ngày giờ

08 tháng 12 năm 2022 (Thứ Năm) lúc 09h30 theo giờ Việt Nam

 
 

Tổng quan về hội thảo trên Web

Bạn có gặp bất kỳ vấn đề nào sau đây khi chạy bằng vật liệu tái chế hoặc cuống không?

 • Chất lượng sản phẩm của khuôn không phù hợp với vật liệu tái chế
 • Tôi muốn giảm chi phí sản xuất bằng cách tăng tỷ lệ tái chế vật liệu tái chế.
 • Chỉ có thể được đúc bằng vật liệu nguyên sinh, làm cho việc đúc tái chế trở nên khó khăn
 • Tôi muốn giảm tỷ lệ phế phẩm của vật liệu tái chế.
 • Một lượng lớn bụi được tạo ra khi nghiền vật liệu tái chế, và cần có thời gian để làm sạch và sắp xếp.
 • Âm thanh ồn ào làm môi trường nhà máy rất tệ

Những gì mong đợi từ hội thảo trên web

Hội thảo này sẽ là phiên bản tiếng Việt của hội thảo "Trình diễn máy cắt hạt" được tổ chức vào tháng 5/2021.
Chúng tôi đã lắng nghe tiếng nói của ngành công nghiệp ép nhựa, chẳng hạn như "Tôi không thể lập kế hoạch sản xuất", "Tôi lo lắng về việc đáp ứng thời hạn giao hàng của khách hàng" và "Tôi đang gặp khó khăn trong cuộc chiến về nhựa ngay bây giờ ”.
Chúng tôi sẽ phát sóng lại buổi hội thảo về máy tạo hạt, đã nhận được rất nhiều phản hồi để giải quyết vấn đề cải thiện tỷ lệ tái chế và tỷ lệ lỗi.
Vui lòng tham dự với chúng tôi.

Nội dung hội thảo

 1. Trở thành nguyên liệu tái chế tốt
 2. Sức mạnh của máy tạo hạt
 3. Hãy xác minh xem chi phí nguyên liệu có thể giảm được bao nhiêu

粒断機_SPC3_株式会社ハーモ-20220420

Đề xuất cho

 • Khó sử dụng vật liệu tái chế trong máy nghiền vì hạt không đồng đều (người quản lý dây chuyền sản xuất)
 • Bột được trộn trong vật liệu tái chế, dẫn đến hình thức sản phẩm được đúc kém (người quản lý chất lượng)
 • Tôi muốn tăng tỷ lệ tái chế các nguyên liệu thô đắt tiền và giảm chi phí càng nhiều càng tốt (người quản lý)

Làm thế nào để tham gia

Vui lòng đăng ký theo mẫu dưới đây (tham gia miễn phí).
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn URL thu phóng bằng email tự động.
Hãy tham gia Zoom khi đến thời điểm.
* Vui lòng hạn chế tham gia vào các công ty khác cùng ngành. Xin cảm ơn.

------------------------------English below----------------------------------

Date

Thursday, December 8th, 2022 at 9:30 a.m. ICT

Webinar outline

Don't you have following problems with recycled materials of sprues or runners?

 • Quality of products using recycled material is not stable
 • Cost reduction by increasing the recycling rate
 • Molding with recycled material is difficult
 • Reduce defects rate when using recycled material
 • A lot of powder are produced when using crusher, it takes time to clean them
 • The noise is loud and it makes working environment bad

Our proposal on this webinar

We will have the webinar "Reduce material cost with Gran cutter" in Vietnamese language.
We've heard a lot of concerns related to world wide raw material shortage from our customers such as,

 • Cannot make a production plan
 • Cannot meet desired delivery time of the customer

Therefore, we decided to replay the webinar of Gran cutter that is contributing to improve recycle rate and reduce defects rate.
Please join it.

Webinar contents

 1. What’s important to recycle
 2. Advantage of Gran Cutter
 3. Let's see how much the you can reduce cost

粒断機_SPC3_株式会社ハーモ-20220420

Recommended for

 • It is hard to use recycled materials recycled by conventional crusher.(Production line manager)
 • Having troubles of appearance defects because of dust. (Quality control manager)
 • Trying to reduce cost by recycling expensive material (Manager)

How to join

 • Please register at the bottom of the screen.
 • The email is automatically delivered in response to your registration.
 • Please join the zoom when it's time.
  *No other companies in the same business are not allowed.

 

Diễn giả(Speaker)

Speaker

Binh

Chúng tôi sẽ giải thích những điểm cụ thể để giải quyết vấn đề, chẳng hạn như xác minh xem có thể giảm được bao nhiêu chi phí vật liệu và giới thiệu các nghiên cứu của khách hàng.

Register from here

Currently not available.